Bildiri Gönderme

                                                                                                                                                                      

                            

  • Gönderilen bildiriler sözel ve poster bildiri olarak değerlendirilecektir.
  • Özetler sadece icseh@outlook.com adresinden kabul edilecektir. 
  • Özet, özet formu sınırları içinde İngilizce yazılmalıdır. Özet en az 250 en fazla 400 kelimeden oluşmalıdır.
  • Yazarların isim ve soy isimleri açık olarak yazılmalıdır. Sunum yapacak yazar isminin altı çizilmelidir.
  • Yazarlara ait kurum bilgileri tüm özet çalışmalarında açıkça belirtilmeli, yazarlara ait bilgiler web sistemi üzerinde bilgi paneline eksiksiz olarak girilmelidir. Tüm bildiride ve posterde ismi bulunan yazarların mail, kurum, telefon ve diğer iletişim bilgileri eksiksiz olarak sisteme kayıt edilmelidir.
  • Özet başlıkları büyük karakter kullanılarak yazılmalıdır. 12 punto şeklinde olmalıdır.
  • Poster çalışmaları 50x70 cm ebatta olmalı ve özet, giriş, amaç, kapsam, yöntem, bulgular ve sonuç içerikli hazırlanmalıdır.
  • Gönderilen bildirilerin değerlendirmeye alınması için yazarlar arasında en az bir kişinin kayıt olma zorunluluğu bulunmaktadır. O nedenle bildiri gönderiminden hemen sonra kayıt ücretinin yatırılarak yatırılan ödemeye dair banka dekontunun ilgili mail adresine gönderimi sağlanmalıdır.
  • Kabul edilen ve sunulan bildiriler ile posterler kongre sonrasında kongrenin web sitesinde ilan edilecek ve sunum yapan tüm katılımcılara bildiri kitabı gönderilecektir. Kayıt olsa bile sunulmayan hiçbir bildiri ve poster kongre özet kitabında yer almayacaktır. Tüm katılımcılar poster ve bildirilerini sunmak zorundadır. Kayıt yaptırmış olması bildiri ve posterlerinin özet kitabında basılacağı anlamını taşımamaktadır.

BİLDİRİ YAZIM KILAVUZU İÇİN AŞAĞIDAKİ METNİ OKUYUNUZ!

Bildiri Tam Metin Şablonu (TÜRKÇE)

 

Kongre kitabında sunulacak olan bildiriler, ekler dahil 15 sayfayı aşmamalıdır.

 

(Başlığı Yazınız, Times New Roman, 14 Pt, Koyu, Ortalanmış)

 

Yazar(lar) (açık adları ve soyadları, Times New Roman, 12 Pt, normal, ortalanmış)

Adres (Times New Roman, 11 Pt, ortalanmış, italik, farklı adresler üst simgeler (a, b, ...) ile açıkça belirtilmelidir)

E-posta adresi (Times New Roman, 10 Pt, italik, ortalanmış)

 

Örnek adres: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ÇANAKKALE

….@....

 

ÖZET

 

          Özet metin (iki yana dayalı, tek satır aralığı, Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir). Özet metin (iki yana dayalı, Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir). Özet metin (iki yana dayalı, Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir). Özet metin (iki yana dayalı, Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir). Özet metin (iki yana dayalı, Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir). Özet metin (iki yana dayalı, Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir).

 

          Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler, Anahtar Kelimeler, Anahtar Kelimeler,

 

ABSTRACT

 

          Abstract metin (iki yana dayalı, tek satır aralığı , Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir). Abstract metin (iki yana dayalı, Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir). Abstract metin (iki yana dayalı, Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir). Abstract metin (iki yana dayalı, Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir). Abstract metin (iki yana dayalı, Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir).

 

          Keyword: Keyword, keyword, keyword, keyword, keyword, keyword.

 

1. GİRİŞ

 

          İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm), giriş, gelişme, sonuç ve tartışmalar ile kaynak numaralarını içermelidir. İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm), giriş, gelişme, sonuç ve tartışmalar ile kaynak numaralarını içermelidir. İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm), giriş, gelişme, sonuç ve tartışmalar ile kaynak numaralarını içermelidir. İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm), giriş, gelişme, sonuç ve tartışmalar ile kaynak numaralarını içermelidir.

 

          1.1. Problem Durumu

 

          İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm) olarak yazılmalıdır. İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm) olarak yazılmalıdır. İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm) olarak yazılmalıdır. İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm) olarak yazılmalıdır. İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm) olarak yazılmalıdır.

 

KAYNAKLAR

 

(Apa Stiline Uygun Olarak Yazılmalıdır)

 

Akyüz, Y. (1982). Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1982’ye), Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Ankara.

 

Arseven, A. (1994). Alan Araştırma Yöntemi İlkeler-Teknikler-Örnekler, Tekışık Matbaası, Ankara.

Bize Ulaşın

Daha fazla bilgi almak için mail atabilir, iletişim adresimizden bize ulaşabilir ya da telefonla arayabilirsiniz.